• มัลติมิเตอร์ Multimeters
 • แคลมป์มิเตอร์ Clamp Meters

   

 • มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดิน Earth Testers
 • มิเตอร์สอบความต้านทานลูป LOOP/PSC/RCD Testers
 • เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล Loggers
 • มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ Multi Function Testers
 • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meters
 • Phasetesters
 • Sensors
 • Other
 • ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์สำหรับวัด New DC Milliamp Clamp Meter 2500

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power meter KEW 6315

Posted in เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter :: KEW 6315

ควบคุมคุณภาพกำลังไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า (พลังงาน) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Kyoritsu Meter

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter KEW 6315เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter KEW 6315Power Meter 6305

เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Power Quality Analyzer รุ่น 6315

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า 6315

 • วัดกำลังไฟฟ้าและคุณภาพของกำลังไฟฟ้าพร้อมกัน
 • บันทึกกำลังไฟฟ้า / ฮาโมนิกส์ / รูปแบบของคลื่น / คุณภาพของกำลังไฟฟ้าทุกช่องสัญญาณ (แรงดันไฟฟ้า : 3ch, กระแสไฟฟ้า 4ch)
 • คำแนะนำในการเริ่มใช้งานอย่างง่าย การตรวจสอบระบบการต่อไฟฟ้า และการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ เพื่อให้วัดค่าได้ง่ายและน่าเชื่อถือ
 • วัดค่าด้วยความแม่นยำสูง ความแม่นยำที่รองรับ : ±0.3%rdg (กำลังงาน), ±0.2%rdg (แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า)ได้มาตรฐานสากล IEC61000-4-30 Class S และได้มาตรฐานยุโรป EN50160
 • ตรวจสอบการวัดค่าตามเวลาจริงจากระยะไกลได้ โดยผ่านการสื่อสารของบลูทูธ สามารถจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ในการ์ด SD ที่ให้มาได้ สามารถสร้างรายงาน EN50160 ได้หลังจากตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 • มีแคลมป์เซ็นเซอร์สำหรับวัดกระแสหลากหลายแบบ ตั้งแต่พิกัด 1000A จนถึงพิกัด 3000A และวัดค่าการรั่วของสายดิน
 • ตรวจสอบการสิ้นเปลืองกำลังงาน ณ จุดทำงาน แสดงด้วยกราฟแนวโน้มและดีมานด์เพื่อให้จดจำได้ง่าย
 • หน้าจอสีแบบ TFT ที่มีความละเอียดสูง
 • IEC61010-1 CAT.IV 300V, CAT III 600V, CAT.II 1000V

KEW 6315

Download PDF


บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องมือวัด Kyoritsu Meter เช่น เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า,POWER METER,มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า,เครื่องวัดกระแสแรงดันไฟฟ้า,เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า,เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าพลังงานไฟฟ้า,เครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้า, เคียวริทซึ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรหาเราได้ที่ 0-2722-2233 เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องมือวัด ต่างๆ ยินดีให้คำแนะนำครับ

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power meter-6310

Posted in เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter :: KEW 6310

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบถ้วน

Kyoritsu Meter

CEเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter KEW 6310Power Meter KEW 6310

เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Power Quality Analyzer รุ่น KEW 6310

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า KEW 6310

 • วัดค่าทางไฟฟ้าได้ 12 แบบ เพื่อการควบคุมการใช้กำลังไฟฟ้าและใช้ควบคุมคุณภาพของกำลังไฟฟ้า รวมทั้งวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ได้
 • ใช้งานง่าย แค่กดปุ่มเพียงหนึ่งครั้งก็ปรับตั้งการทำงานที่มีความซับซ้อนให้ง่ายขึ้นได้ และประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมากผ่านการปรับตั้งซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ที่ให้มาพร้อม
 • เชื่อมต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเคเบิ้ล "USB"
 • มีฟังก์ชั่นอินพุท/เอาท์พุทของสัญญาณจากภายนอก ทำให้ส่งสัญญาณไปสู่การเตือนได้
 • ใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC และถ้าเป็นแบตเตอรี่นิกเกิลไฮโดรเจน จะสามารถชาร์จใหม่ได้
 • สามารถเสียบหรือถอด CF card ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างโหมดการบันทึกภายใต้การทำงานของหน่วยความจำสำรองข้อมูล (1GB)
 • สามารถตรวจสอบความเป็นฉนวนที่กระแสรั่วไหลได้ โดยใช้ แคล้มป์เซนเซอร์วัดกระแสรั่วไหลที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม
 • มีฟังก์ชัน Print Screen ที่สามารถบันทึกภาพหน้าจอการแสดงผลได้ (บันทึกได้ 512 หน้าจอ โดยใช้ CF card : 1 หน้าจอ 40KB)
 • สามารถแสดงรูปคลื่นและเวกเตอร์และสามารถยืนยันการต่อสายได้ด้วย
 • ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.III 600V.
 • การแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าของระบบในการวัดค่าความต้านทานรวม
 • วัดค่าความต้านทานรวมของระบบที่มีกระแสไฟฟ้าต่ำ การทดสอบช่วงสั้นโดยใช้กระแสไฟฟ้าต่ำจะป้องกันการตัดวงจรของตัว RCD แบบไม่ใช้พลังงาน
 • ระบบค้างตัวเลขที่วัดได้ไว้ชั่วขณะ เครื่องจะค้างตัวเลขที่วัดได้ไว้ชั่วขณะหลังจากวัดเสร็จ
 • การเลือกมุมเฟสที่จะวัด ในการวัด RCD จะเลือกวัดค่าได้ทั้งเฟสในทาง + และ – โดยปรับที่สวิตช์

Download PDF

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power meter 6305

Posted in เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (Power Meter)

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter :: 6305

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบถ้วน,เครื่องวัดไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพช่างไฟฟ้างานเครื่องวัดไฟฟ้าจึงควรเรียนรู้หลกัการเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อใหเ้หมาะสมกับประเภทของงานการอ่านค่าจากเครื่องวัดไฟฟ้าอาจเกิดการผิดพลาดเนื่องจากเกิดการคลาดเคลื่อนการอ่านค่าสเกลผอดอาจเกิดความเสียหายได้


Kyoritsu Meter

CEเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter 6305Power Meter 6305

เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า รุ่น 6305

คุณลักษณะทั่วไป :: เครื่องวัดความต่อเนื่องแบบหลายฟังก์ชั่น 6305

 • ครอบคลุมการตรวจวัด การบันทึกและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของระบบ 1 เฟสและระบบ 3 เฟส
 • วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เพาเวอร์แฟคเตอร์และความถี่
 • วิเคราะห์กำลังไฟฟ้า ((ค่ากำลังไฟฟ้าแท้จริง (Active Power) ค่ากำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) ค่ากำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power))
 • วิเคราะห์พลังงาน ((ค่าพลังงานแท้จริง (Active Power) ค่าพลังงานปรากฏ (Apparent Power) ค่าพลังงานรีแอคทีฟ (Reactive Power))
 • ความแม่นยำของค่ากำลังไฟฟ้าแท้จริง : ±0.3%rdg±0.2%f.s.
 • มีฟังก์ชั่นตรวจสอบการต่อสายไฟโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการต่อสายไฟไม่ถูกต้อง
 • รองรับการถอด Compact Flash หน่วยความจำได้ถึง 128MB เพื่อไม่หยุดการบันทึกได้ถึง 5 ปี
 • มาพร้อมกับซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟซสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB
 • กำหนดค่าสายไฟ 3 เฟส 4 สาย, 3 เฟส 3 สายไฟเฟสเดียว 3 ลวดและ 2 สาย
 • หน้าจอกว้างกับด้านหลังของระบบหลาย Display แสงสำหรับการวัดพร้อมกัน
 • ระบบไฟมีเตียงคู่ จาก AC สายและจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ที่มีประมาณ 7 ชั่วโมงแบตเตอรี่
 • ฟังก์ชั่นสำหรับการตรวจวัดความต้องการประหยัดพลังงาน
 • ออกแบบเพื่อความปลอดภัยมาตรฐาน IEC 61010-1 CAT.III 600V

Download PDF

เกี่ยวกับสุพรีมไลนส์ บทความรุ้และสาระน่ารู้ ติดต่อเราสุพรีมไลนส์ สมัครงานกับเราสุพรีมไลนส์

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ Kyoritsu อาทิเช่น มัลติมิเตอร์, Multimeter, อนาล็อคมัลติมิเตอร์, Analogue Multimeter, ดิจิตอลมัลติมิเตอร์, Digital Multimeters, แคลมป์มิเตอร์, Clamp meter, อนาล็อคแคลมป์มิเตอร์, Analogue Clamp Meters, ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์, Digital Clamp Meter, Fork Current Tester, Leakage Clamp Meter, เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน, Earth Tester, แคลมป์มิเตอร์วัดความต้านทานดิน, Earth Clamp Tester, มิเตอร์สอบความต้านทานลูป, Loop/Psc/Rcd Tester, เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล, Loggers, มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์, Multi Function Tester, เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า, Power Meter

Contact us

สุพรีมไลนส์ จำกัด | Supremelines Co.,Ltd

 • 80, 82 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ1 0250
 • Tel: 0-2722-2233 Fax: 0-2722-2211
 • @supremelines
 • www.supremelines.co.th